Nieuwsbrief

 

 

De mooiste dag van je leven is de dag
waarop je besluit dat jouw leven van jou is.
Bob Moawad 

We creëren in ons leven vaak een manier om maar niet te hoeven voelen.
We zetten allerlei maskers op en hebben overlevingsstrategieën aangeleerd om onszelf te beschermen.

De meeste kwetsuren ontstaan in onze jeugd. Misschien is er toen je nog een kind was een keer tegen je gezegd dat je niet deugde, voelde je je ergens onwelkom, heb je als baby gevoeld dat je omgeving onveilig was (dit kan al simpelweg doordat je ouders weinig tijd hadden en je een paar keer hebben laten huilen..) of heb je als kind gevoeld dat er niet wérkelijk geluisterd werd naar jouw behoeftes.
Het gevolg is dat je systeem het heeft geregistreerd en er daardoor onbewust een overtuiging is ontstaan. Bv de overtuiging jezelf zo onzichtbaar mogelijk te maken omdat er toch niet naar je geluisterd werd. Je zette als het ware een masker op naar de buitenwereld. Deze onbewuste overlevingsstrategieën en maskers blijven de meesten gebruiken, ook wanneer ze volwassen zijn.

Zo verdring je je wérkelijke behoeftes en ontstaan er een aantal pijnlijk lege plekken in je ziel.

Als klein jongetje wilde ik zo graag dat mijn moeder mij zag. Met een prachtige tekening kwam ik terug van de kleuterklas en ik wilde al haar aandacht voor mijn creatie. Ze liep in volle pas naar de kelder op weg naar de weckpotten. Met haar rug naar me toe zei ze: “Wat heb je dat mooi gedaan!” Ik geloofde haar niet; ze kon me immers niet zien. “Moeders hebben ogen in hun rug”, zei ze geruststellend. Het voelde als onwaar. Ze had me niet gezien. En dat wist ik. Na al die jaren kan ik nog voelen hoe gekwetst ik was.’
(uit het boek ‘de Maskermaker, systemisch werk en karakterstructuren’)

Nu is het jongetje uit het bovenstaand verhaal waarschijnlijk inmiddels volwassen en hij weet nog waar hij als klein kind in gekwetst is. Waar zijn behoefte in werd ontkent. Deze zelfkennis helpt hem te herkennen wanneer zo’n situatie zich weer voordoet en hij kan er zo goed mogelijk voor zorgen dat zijn behoefte in zijn volwassen leven wél wordt vervuld. Maar meestal slaan we zo’n gebeurtenis en het daaruit voortkomende beschermingsmechanisme / masker op in ons onbewuste. Diep weg gestopt… Dan kan het zo maar gebeuren dat je in je volwassen leven uiterst gevoelig wordt wanneer zo’n diep weggestopte behoefte wordt geraakt.

Wanneer je vaak dezelfde keuzes maakt en daardoor andere mogelijkheden wegschrapt (bv ik mag nooit eerst voor mezelf zorgen) ontstaat er als het ware een opeenstapeling van ‘tekorten’. Dat blijft wroeten in je onbewuste. Hoe beter jij jouw ‘tekorten’ leert kennen, daar aan werkt en oplost, hoe meer rust je zult ervaren.

Een prachtig boek om hier meer over te lezen is ‘Het projectiemechanisme’ van Karen M. Hamaker-Zondag.

Gesprekken met een coach, familie opstellingen of de methodiek EFT kunnen je helpen om te kijken naar jouw verborgen behoeftes en de maskers die je daarin gebruikt. Wil je kijken naar een behoefte waarvan jij het gevoel hebt dat je die te vaak opzij zet, de maskers die je gebruikt, verbaas je je wel eens dat iets wat iemand heeft gezegd of een gebeurtenis je zo enorm diep raakt of heeft geraakt? Neem contact op, dan kunnen we daar samen naar kijken.

Marco Borsato – Maskers Af

Voor jou zet ik mijn masker af
Met jou speel ik geen spel
Je mag me zien zoals ik ben
Maar bang maakt het me wel

Voor jou zet ik mijn masker af
En hoop dat jij dan ziet
Dat ik gewoon een joker ben
Die lacht om zijn verdriet

Voor jou zet ik mijn masker af
Ik heb geen muren meer
Omdat jij net zo kwetsbaar bent
Leg ik mijn wapens neer

Voor jou zet ik mijn masker af
Aan jou geef ik mij bloot
Ik werp mijn ziel en zaligheid
Uit liefde in je schoot
Want niemand hoeft te weten
Hoe kwetsbaar en hoe klein
Hoe angstig en verlegen
Ik af en toe kan zijn
Mijn sterkte en mijn zwakte
Je krijgt ze allebei
Ik wil ze met je delen
Wil jij dat ook met mij

Geen leugen die bescherming biedt
Bij mensen zoals jij
Jij hebt mijn masker nooit gezien
Je zag alleen maar mij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *