Nieuwsbrief

 

 

De mooiste dag van je leven is de dag
waarop je besluit dat jouw leven van jou is.
Bob Moawad 

We creëren in ons leven vaak een manier om maar niet te hoeven voelen.
We zetten allerlei maskers op en hebben overlevingsstrategieën aangeleerd om onszelf te beschermen.

De meeste kwetsuren ontstaan in onze jeugd. Vooral wanneer je sensitief bent, omdat je extra gevoelig bent voor stemmingen van iedereen en situaties.

Misschien is er toen je nog een kind was een keer tegen je gezegd dat je niet deugde, voelde je je ergens onwelkom, heb je als baby gevoeld dat je omgeving onveilig was (dit kan al simpelweg doordat je ouders weinig tijd hadden en je een paar keer hebben laten huilen..) heb je als kind gevoeld dat er niet wérkelijk geluisterd werd naar jouw behoeftes.
Het gevolg is dat jouw systeem het heeft geregistreerd en er daardoor onbewust overtuigingen zijn ontstaan. Deze overtuigingen werken voor ons, onbewust, als een overlevingsstrategie om maar geen pijn te hoeven voelen.
Wanneer we ons hiervan onbewust zijn blijven we deze onbewuste overlevingsstrategieën gebruiken, ook wanneer we volwassen zijn.

Zo verdring je je wérkelijke behoeftes en ontstaan er een aantal pijnlijk lege plekken in je ziel.

Als klein jongetje wilde ik zo graag dat mijn moeder mij zag. Met een prachtige tekening kwam ik terug van de kleuterklas en ik wilde al haar aandacht voor mijn creatie. Ze liep in volle pas naar de kelder op weg naar de weckpotten. Met haar rug naar me toe zei ze: “Wat heb je dat mooi gedaan!” Ik geloofde haar niet; ze kon me immers niet zien. “Moeders hebben ogen in hun rug”, zei ze geruststellend. Het voelde als onwaar. Ze had me niet gezien. En dat wist ik. Na al die jaren kan ik nog voelen hoe gekwetst ik was.’
(uit het boek ‘de Maskermaker, systemisch werk en karakterstructuren’)

Nu is het jongetje uit het bovenstaand verhaal waarschijnlijk inmiddels volwassen en hij weet nog waar hij als klein kind in gekwetst is. Waar zijn behoefte in werd ontkent. Deze zelfkennis helpt hem te herkennen wanneer zo’n situatie zich weer voordoet en hij kan er zo goed mogelijk voor zorgen dat zijn behoefte in zijn volwassen leven wél wordt vervuld. Maar meestal slaan we zo’n gebeurtenis en het daaruit voortkomende beschermingsmechanisme / masker op in ons onbewuste. Diep weg gestopt… Dan kan het zo maar gebeuren dat je in je volwassen leven uiterst gevoelig wordt wanneer zo’n diep weggestopte behoefte wordt geraakt.

Wanneer je vaak dezelfde keuzes maakt en daardoor andere mogelijkheden wegschrapt (bv ik mag nooit eerst voor mezelf zorgen) ontstaat er als het ware een opeenstapeling van ‘tekorten’. Dat blijft wroeten in je onbewuste. Hoe beter jij jouw ‘tekorten’ leert kennen, daar aan werkt en oplost, hoe meer rust je zult ervaren.

EFT (Emotional Freedom Technique) is een prachtige methodiek om je bewust te worden van jouw overlevingsstrategieën en hier van los te komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *