Familieopstelling

 

 

‘we staan op de schouders
van onze voorouders’

Wat kan een familieopstelling laten zien?
Iedereen maakt deel uit van groepen (systemen): gezin, familie, school, vrienden, werk. Binnen een systeem is er een voortdurende, onderlinge beïnvloeding van en door elkaar.

Ieder mens heeft als basissysteem zijn familie.

In een familiesysteem ontwikkelen zich op basis van gebeurtenissen en ervaringen gedragspatronen. Deze worden doorgegeven aan volgende generaties. Deze patronen blijken in ons onderbewustzijn sturing te geven in ons dagelijks leven. Wat in het familiesysteem noodzakelijk leek te zijn, kan in ons dagelijks leven behoorlijk in de weg zitten. Wie wij nu zijn, hoe wij denken, voelen, handelen, heeft alles te maken met ons systeem van herkomst.

Steeds weer terug kerende vragen en thema’s in ons leven blijken vaak hun oorsprong te vinden in het grote familieverband: ons familiesysteem. We zijn verbonden met alle familieleden uit ons systeem, zelfs als je iemand niet persoonlijk hebt gekend.

Dat betekent wanneer er een verstoring optreedt, bv een te vroege dood, scheiding, geweld, dit een enorme invloed heeft op iedereen binnen die familie. Onbewust wordt er geprobeerd  ‘de verstoring’ te compenseren.

Opstellingen helpen om verborgen of half bewuste patronen helder te maken. Daardoor worden ook de mogelijke wegen om ons op een liefdevolle manier los te maken duidelijker. Zo kan er meer rust en evenwicht ontstaan.

Het kan bijvoorbeeld  duidelijkheid geven bij:
• verstoorde familie relaties
• onverklaarbare gevoelens van schuld, woede of verdriet
• een te groot verantwoordelijkheidsgevoel
• verlies van kracht
• onduidelijke lichamelijke klachten
• gedragspatronen die stééds weer terug lijken te komen
• relatieproblemen
• steeds weer vastlopen in situaties

Klik hier voor meer informatie en data van de bijeenkomsten

‘het ware ontdekken is niet het vinden van nieuw land,
maar het oude land bekijken met nieuwe ogen’
Marcel Proust

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *